skip navigation

Myriam Merlet (Creole)

English | Creole | Deutsch | Español | Français | Italiano | Suomeksi | 한국어

Myriam Merlet était une militante et une auteure. Chef de cabinet au Ministère des Genres et des Droits des Femmes d'Haïti, elle a fondé Enfofamn, qui collecte, promeut les histoires des femmes et se bat pour les droits des femmes à travers les médias. Personnalité extraordinaire et très aimée, elle a apporté V-Day et Les Monologues du Vagin à Haïti. Elle est morte dans le tremblement de terre.

MYRIAM

Myriam,
Sa fè 1 nan
Depi 2010 kaba
1 nan depi map rele -w
Rele-w,rele-w
Mwen panse outap reponn
Ou tap paret ak telefon ou nan men ou

Sa fè 1 nan
Depi kay kraze,moun mouri
Yo tounin miet moso

Sak zo
Kadav ti bebekap flannen
Nap fou chèchè
Rele,kriye,priye.

Nan premie jou
Depi Ayiti tonbe
Tankou yon kay san baz
Ou menm ki te vle Ayiti doubout
Konia ou anba kay kraze

Myriam
Gen fanm kap drive
Nan lari,nan vie tant piese
Fanm ki preske toutouni
Vagabon mechan ap fè kadejak
Anpil pitit san pap
Fanm ki blije kite pitit fiy yo lakay
Pou yo ale travay
San ap koule sou yo
Yap domi yon je louvri yon je fèmin
Fanm ki paka tann
Medam yo sonje -w
Yap lomin non -w

Ou te telman travay dupou sa chanje
Tankou profet Bondie voye
Ou tounin nan peyi Dayiti
Yon tanbou nan men ou
Ouap cahnte istwa fanm Dayiti.

Ou menm ,Magalie,Anne Marie elatriye
Kite Kraze baryè
Kite chanje non lari yo
Kite fè vote bon jan lwa pou fanm yo
Nou ka domi anpè
Anba roch ak bout fè

Men nou pa mouri pou ryen
Nap kontinue lite
Nap di e chak foua nap repete
Myriam,Myriam,myriam
Pou nou pran fos...

Eve Ensler
Janvier 2011